100% gemotiveerde werknemers, ook voor uw bedrijf
Uit ervaring weten wij dat personen met een verstandelijke beperking zeer gemotiveerde werknemers zijn. Ze willen immers graag bewijzen dat ze volwaardig mee kunnen draaien in het arbeidsproces. Dit levert enthousiaste en gedreven personeel op dat zich maximaal inzet, ook voor uw bedrijf of organisatie. Diverse lokale bedrijven gingen u voor, zoals de MCB Bank, Blue Bay Curaçao en Chogogo Resort. Deze bedrijven werken naar volle tevredenheid met onze cliënten. Maatschappelijke betrokkenheid levert veel goodwill op. Laat zien dat u het ook aandurft!

Een goede voorbereiding en begeleiding
Stap voor stap krijgen onze cliënten de kans om hun talenten te ontplooien. Een aantal van hen wil graag doorstromen naar een externe werkomgeving die past bij hun ambitie. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning van Fundashon Kontakto is dit mogelijk.

Door een interne arbeidstraining leert de cliënt specifieke beroepsvaardigheden maar vooral ook sociale vaardigheden  zoals het onderhouden van werkrelaties en omgangsvormen.

Onze arbeidstherapeut overlegt met de groepsbegeleiders over de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. Daarnaast is deze het vaste aanspreekpunt in de contacten met de externe bedrijven. Tijdens het werkervaringstraject brengtdeze evaluatiebezoeken en onderhoudt het contact met de ouders en de dagbesteding. Zo blijft Fundashon Kontakto altijd de nodige ondersteuning bieden aan cliënt én werkgever.

Wilt u meer weten?
Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft.  Wat betekent het om te werken met mensen met een beperking? Kost dat ons als bedrijf niet heel veel tijd en begeleiding? Hoe zullen onze andere medewerkers erop reageren? Hoe lossen we conflictsituaties op?

Fundashon Kontakto komt graag eens bij u praten. In een persoonlijk gesprek lichten we de mogelijkheden en randvoorwaarden toe zodat voor u als werkgever en voor onze cliënt als werknemer een op maat gesneden werkervaringstraject ontwikkeld kan worden.